De Nederlandse Kruisboog Bond (NKB) maakt onderscheid tussen twee typen kruisbogen. De traditionele kruisboog en de factory (moderne) kruisboog. Beide typen vallen onder categorie IV in de Wet Wapens en Munitie. Dit wil zeggen dat de kruisbogen vrij te verkrijgen zijn voor personen van 18 jaar en ouder. Voor het bezit en gebruik van een kruisboog heeft u dus géén vergunning  nodig.  Bij Excelsior wordt zowel met de traditionele als de factory kruisboog  geschoten op een afstand van 20 meter. 

Onze vereniging biedt de mogelijkheid om zonder bijkomende kosten met verenigingsbogen te schieten. Het is dus niet nodig om meteen zelf een kruisboog aan te schaffen!